ouders

Middagactiviteiten

Gamen in E-lab

Zot van gamen? Tijdens de middagspeeltijd kan je je favoriet spel gaan spelen in het E-lab. Single player of in groep, dat kies je allemaal zelf.

't Ateljeetje

Zit je met een creatief ei en zit je in de eerste graad? In 't Ateljeetje kan je elke donderdagmiddag je creativiteit de vrije loop laten onder begeleiding van enkele kunstzinnige leerkrachten. Je werkt samen aan een project dat je zelf kiest. In 't Ateljeetje zijn in het verleden al 3D-zelfportretten geboetseerd, 3D-cactussen gemaakt en ook 3D-planeten geschilderd.

Ik ben te laat...

Op tijd komen is een belangrijke professionele werkattitude. Daarom hechten we ook veel belang aan op tijd komen. Ben je te laat? Dan kan je hieronder terugvinden welke sanctie wij hieraan koppelen.

's morgens enkele minuten te laat

Je blijft een halfuur langer op school, te beginnen na je laatste les (tot 16u of tot 12u30 op woensdag).

meer dan 15 minuten ongewettigd te laat

Je blijft een 8ste uur na of op woensdag een 5de uur. Als je driemaal te laat komt, krijg je strafstudie op woensdagnamiddag.

Ik ben afwezig, wat nu?

Ben je ziek of kan je niet naar school komen? Daar hebben we begrip voor, het is wel heel belangrijk om je afwezigheid te wettigen.

Wat doen bij afwezigheid?

  1. Je verwittigt de school vóór 8u30 (vader, moeder, voogd, familie, jijzelf).
  2. De dag dat je terugkomt (en geen dag later) geef je het officiële en geldige bewijs van je afwezigheid persoonlijk af op het leerlingensecretariaat.
  3. Als je langer dan 10 opeenvolgende dagen afwezig bent, stuur je onmiddellijk het bewijs op naar de school (vader, moeder, voogd, dokter, jijzelf…).

Jaartotaal berekenen

Om op het einde van het schooljaar te slagen is er één zekere weg en dat is telkens minstens de helft van de punten te behalen. Dit geldt voor ieder vak, ook voor elk subvak dat op het rapport vermeld staat.

Toch beseffen we dat het voor sommige leerlingen moeilijk is om telkens de helft voor elk vak (subvak) te behalen. Daarom gebruiken we een evaluatiesysteem met verdeelsleutels. De onderwijsvorm (TSO of BSO) en de verhouding tussen dagelijks werk en examens spelen hierbij een rol.

Dagelijks werk

Evaluatie van het dagelijks werk

Via dagelijks werk in TSO en BSO (taken, toetsen, observaties, (huis)opdrachten…) en examens (alleen in TSO) winnen we informatie in over je leervorderingen. In BSO en voor een aantal vakken in TSO zijn er geen examens voorzien. Deze vakken worden beoordeeld op basis van permanente evaluatie tijdens het hele schooljaar. Dit wil zeggen: geen examens, voortdurend evaluatie van kleine en soms evaluatie van grotere gehelen om een overzicht te krijgen van wat je reeds hebt bereikt.

Wat beoordelen de leerkrachten?

Om te slagen voor een bepaald leerjaar moet je natuurlijk heel wat doelen bereiken op het einde van het schooljaar. De vakleerkrachten helpen je om deze doelstellingen te breiken. Zij zullen aangeven wat ze van jou verwachten, hoe je die doelen kan bereiken, waar en hoe je bijkomende hulp kan krijgen. Wij zullen je geregeld informeren over je vorderingen op basis van toetsgegevens, taken en observaties van je leergedrag.

Pagina's

Abonneren op RSS - ouders