evaluatie

Jaartotaal berekenen

Om op het einde van het schooljaar te slagen is er één zekere weg en dat is telkens minstens de helft van de punten te behalen. Dit geldt voor ieder vak, ook voor elk subvak dat op het rapport vermeld staat.

Toch beseffen we dat het voor sommige leerlingen moeilijk is om telkens de helft voor elk vak (subvak) te behalen. Daarom gebruiken we een evaluatiesysteem met verdeelsleutels. De onderwijsvorm (TSO of BSO) en de verhouding tussen dagelijks werk en examens spelen hierbij een rol.

Dagelijks werk

Evaluatie van het dagelijks werk

Via dagelijks werk in TSO en BSO (taken, toetsen, observaties, (huis)opdrachten…) en examens (alleen in TSO) winnen we informatie in over je leervorderingen. In BSO en voor een aantal vakken in TSO zijn er geen examens voorzien. Deze vakken worden beoordeeld op basis van permanente evaluatie tijdens het hele schooljaar. Dit wil zeggen: geen examens, voortdurend evaluatie van kleine en soms evaluatie van grotere gehelen om een overzicht te krijgen van wat je reeds hebt bereikt.

Wat beoordelen de leerkrachten?

Om te slagen voor een bepaald leerjaar moet je natuurlijk heel wat doelen bereiken op het einde van het schooljaar. De vakleerkrachten helpen je om deze doelstellingen te breiken. Zij zullen aangeven wat ze van jou verwachten, hoe je die doelen kan bereiken, waar en hoe je bijkomende hulp kan krijgen. Wij zullen je geregeld informeren over je vorderingen op basis van toetsgegevens, taken en observaties van je leergedrag.

Wat is remediëring?

Remediëren wil zeggen dat de school jou extra gaat stimuleren om bepaalde tekorten weg te werken. Deze remediëring kan volgen na een begeleidende klassenraad maar ook doorheen het jaar. Elke remediëring is uniek en afgestemd op wat jij moet inhalen. De leerkrachten of de klassenraad kunnen je achterstand laten wegwerken op verschillende manieren:

Abonneren op RSS - evaluatie