begeleiding

CLB

clbgo_0.png
Het CLB (Centrum voor LeerlingBegeleiding) is een centrum dat informatie, hulp en begeleiding op vraag aanbiedt aan leerlingen, ouders en scholen vanuit een onafhankelijke positie.

Wist je dat het CLB:

Onderwijs voor zieke jongeren

Uw kind heeft recht op onderwijs aan huis of synchroon internetonderwijs of een combinatie van beide wanneer het een relatief lange periode of herhaaldelijk tijdens het schooljaar afwezig is wegens ziekte, ongeval of moederschapsverlof zodat het tijdelijk onmogelijk of minder dan halftijds de lessen op school kan volgen.

Uiterlijk vanaf de schoolweek die volgt op de week waarin wij je aanvraag ontvangen, organiseert de school onderwijs aan huis (indien bij ontvangst van de aanvraag alle voorwaarden zijn vervuld).

Abonneren op RSS - begeleiding