algemeen

Hoe naar school?

&nbspAdres

KTA1
Vildersstraat 28
3500 Hasselt

Je kan op verschillende manieren naar onze school komen:

&nbspFiets

Woon je in Hasselt? Denk dan aan het milieu en kom met de fiets.
Je kan je fiets parkeren in onze overdekte fietsenstalling binnen het schoolterrein.

&nbsp &nbspOpenbaar vervoer

Pedagogisch project

Ons doel is leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve en positief kritische jongeren.

Hoe wij dat doen, wordt bepaald door het Pedagogisch Project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO!). Daarin zijn de grote principes van onze onderwijsvisie en -strategie vastgelegd. Binnen dit kader ontwikkelt onze school haar eigen schoolwerkplan.

Abonneren op RSS - algemeen