Studiebegeleiding

Remediëring

Remediëren wil zeggen dat de school jou extra gaat stimuleren om bepaalde tekorten weg te werken. Deze remediëring kan volgen na een begeleidende klassenraad maar ook doorheen het jaar. Elke remediëring is uniek en afgestemd op wat jij moet inhalen. De leerkrachten of de klassenraad kunnen je achterstand laten wegwerken op verschillende manieren:

  • extra taken of opdrachten maken;
  • inhaallessen bijwonen;
  • studiebegeleiding volgen;
  • mentorschap;
  • remediëringsplan (een combinatie van bovenstaande acties)
  • aanwezig zijn in de studieklas.

​Wanneer we spreken van remediëring verwachten we van jou dat je ingaat op het voorstel van de school. Het gaat dus niet over vrijblijvende opdrachten of bijlessen maar een laatste poging om je te helpen. Als je niet ingaat op de aangeboden remediëring (remediëringstaken of remediëringsopdrachten niet of op onvoldoende wijze maken, niet of te laat inleveren, zonder gewettigde reden afwezig blijven op inhaallessen etc.) dan wordt het remediëringstraject beëindigd. Immers, elke vorm van begeleiding zonder de noodzakelijke inspanning van de leerling is zinloos.

Remediëring kan ook gebeuren voor jouw leerattitudes en gedrag.

De interne leerlingenbegeleiding (ILB) is aanwezig bij elke klassenraad en coördineert alle initiatieven rond studiebegeleiding: inhaallessen, remediëringen, afspraken met ouders…

Studieklas

Op maandag, dinsdag en donderdag kan je na schooltijd naar de studieklas komen (15.30u tot 16.20u). Onder begeleiding van een leerkracht kan je hier werken aan je huistaken, studeren voor je toetsen of werken aan een opdracht.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren.