Schoolraad

De schoolraad heeft vooral een adviesfunctie in tal van zaken rond de school. Zo is het advies van de schoolraad nodig bij de oprichting van een nieuwe studierichting in de school. Ook over het schoolreglement, de aanwending van de lestijden, de taakomschrijving van directeur en leerkrachten, verbouwingswerken aan de school enz. heeft de schoolraad deze adviesbevoegdheid. Jaarlijks worden ook de facultatieve verlofdagen van de school door de schoolraad goedgekeurd.

De schoolraad is een samenstelling uit:

  • 3 personeelsleden;
  • 2 leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;
  • 3 leden verkozen door en uit de ouders;
  • 2 leden uit de leerlingenraad;
  • de directeur van de school.

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar. Wil je je kandidaat stellen voor de schoolraad? Laat het ons weten!