Pedagogische raad

De pedagogische raad is een regelmatige vergadering tussen de directeur en enkele verkozen leerkrachten. 
Samen denken ze na over pedagogische onderwerpen die ze belangrijk vinden om te bespreken. De pedagogische raad heeft een adviserende functie. Zo kunnen de leerkrachten uit de verschillende afdelingen bespreekbaar maken wat ze opvangen vanuit de klassen.

Vragen die als eens op een vergadering aan bod kwamen:

  • Smartphone in de klas, ja of neen?
  • Welke sanctie koppelen we aan te laat komen?
  • Hoe kunnen we jongeren stimuleren om op tijd te komen?