A- ,B- , of C-attest?

Na elk schooljaar delibereert de klassenraad en behaal je een oriënteringsattest. Je weet dan of je geslaagd bent of niet voor een leerjaar, en naar welke studierichtingen je kan doorstromen.

Er zijn 3 soorten oriënteringsattesten:

  • A-attest: Je bent geslaagd en je mag naar het volgende leerjaar gaan. Je kan kiezen welke studierichting je wil volgen, maar je moet wel aan de toelatingsvoorwaarden voor die richting voldoen.
     
  • B-attest: Je bent geslaagd maar je behaalde op 1 of meer vakken minder goede resultaten. De klassenraad beslist dat je uitgesloten wordt van 1 of meer studierichtingen. Wil je toch een studierichting volgen waarvoor je bent uitgesloten, dan moet je eerst het leerjaar overdoen en ervoor zorgen dat de uitsluiting wegvalt. Je krijgt een schriftelijke motivatie waarom je een B-attest krijgt.
     
  • C-attest: Je bent niet geslaagd en je moet het jaar overdoen. Je krijgt een schriftelijke motivatie waarom je een C-attest krijgt.

In het laatste jaar van je opleiding krijg je geen attest maar een studiebewijs. Alleen als je niet slaagt in het laatste jaar krijg je een C-attest.

Ben jij of zijn je ouders het niet eens met de beslissing van de klassenraad? Lees hoe je een klacht kan neerleggen.