Jaartotaal berekenen

Om op het einde van het schooljaar te slagen is er één zekere weg en dat is telkens minstens de helft van de punten te behalen. Dit geldt voor ieder vak, ook voor elk subvak dat op het rapport vermeld staat.

Toch beseffen we dat het voor sommige leerlingen moeilijk is om telkens de helft voor elk vak (subvak) te behalen. Daarom gebruiken we een evaluatiesysteem met verdeelsleutels. De onderwijsvorm (TSO of BSO) en de verhouding tussen dagelijks werk en examens spelen hierbij een rol.

TSO

Het dagelijks werk (D1, D2, D3 en D4) telt mee voor een totaal van 150 punten. Het examen E1 (december) telt mee voor 100 punten en E2 (juni) voor 200 punten voor de vakken met 2 examens. Op het rapport staat het dagelijks werk op 10 punten voor de vakken met examens en het examen op 100 punten zodat het totaal op 450 staat.

Berekening jaartotaal op 450 = (D1 + D2 + D3 + D4) / 4 x 15 + 1 x E1 + 2 x E2

TSO met paasexamens

Voor de vakken wiskunde, mechanica en elektriciteit in de 2de graad TSO, waarvoor ook paasexamens (EP = Examen Pasen) zijn ingericht, geldt er voor de jaarlijn:

Berekening jaartotaal op 450 = (D1 + D2 + D3 + D4) / 4 x 15 + 100 (E1) + 100 (EP) + 100 (E2)

Permanente evaluatie TSO

Een aantal vakken in TSO wordt permanent geëvalueerd 4x per jaar (D1, D2, D3 en D4):

  • Praktijkvakken;
  • LO;
  • Levensbeschouwelijk Vak;
  • Elektronica;
  • Informatica-ICT (niet-informaticarichting);
  • Plastische Opvoeding;
  • Natuurwetenschappen in de 2de graad;
  • PV- en TV-vakken in 6 Multimedia;
  • PC-technieken en Netwerken in de informaticarichting.

Voor deze vakken worden geen examens georganiseerd. De leerresultaten per periode worden gequoteerd op 100 punten.

Berekening jaartotaal op 600 = 1xD1 + 1,5xD2 + 1,5xD3 + 2xD4

Vergeet niet dat in de 5de, 6de en 7de jaren je resultaten van de stage (blokstage of alternerende stage) en van de geïntegreerde proef/eindwerk meetellen en van doorslaggevende aard kunnen zijn bij de eindbeoordeling.

BSO

In het BSO zijn er 4 periodes dagelijks werk (D1, D2, D3 en D4) voorzien. De leerresultaten per periode worden gequoteerd op 100 punten.

Berekening jaartotaal op 600 = 1xD1 + 1,5xD2 + 1,5xD3 + 2xD4

Een leerling die volgens bovenstaand evaluatiesysteem voor alle vakken (en subvakken) een jaarvoldoende haalt, is geslaagd.

Vergeet niet dat in de 5de, 6de en 7de jaren je resultaten van de stage (blokstage of alternerende stage) en van de geïntegreerde proef/eindwerk meetellen en van doorslaggevende aard kunnen zijn bij de eindbeoordeling.