Dagelijks werk

Evaluatie van het dagelijks werk

Via dagelijks werk in TSO en BSO (taken, toetsen, observaties, (huis)opdrachten…) en examens (alleen in TSO) winnen we informatie in over je leervorderingen. In BSO en voor een aantal vakken in TSO zijn er geen examens voorzien. Deze vakken worden beoordeeld op basis van permanente evaluatie tijdens het hele schooljaar. Dit wil zeggen: geen examens, voortdurend evaluatie van kleine en soms evaluatie van grotere gehelen om een overzicht te krijgen van wat je reeds hebt bereikt.

Volgende elementen spelen mee in de beoordeling van je dagelijks werk:

 • vakdoelstellingen (kennis, vaardigheden en vakgebonden attitudes);
 • leerattitudes.

in TSO: wordt dit alles viermaal per jaar door iedere leerkracht omgezet in een cijfer van 0 tot 10, behalve voor de vakken waarvoor permanente evaluatie is ingevoerd. Voor de vakken met permanente evaluatie (zie onder) in TSO wordt alles omgezet in een getal van 0 tot 100

in BSO: wordt dit alles viermaal per jaar door iedere leerkracht omgezet in een getal van 0 tot 100.

De verdeelsleutel voor de punten van dagelijks werk per onderwijsvorm en per vak is uiteindelijk:

  Vakdoelstellingen
 
Leerattitudes
TSO 90 % 10 %
BSO 80 % 20 %

Permanente evaluatie

Vakken permanente beoordeling:

 • Praktijkvakken;
 • LO;
 • Levensbeschouwelijk Vak;
 • Elektronica;
 • Informatica-ICT (niet-informaticarichting);
 • Plastische Opvoeding;
 • Natuurwetenschappen in de 2de graad;
 • PV- en TV-vakken in 6 Multimedia;
 • PC-technieken en Netwerken in de informaticarichting.