Wouter Geerits - afgestudeerd in 2012

Wouter Geerits

Wouter Geerits volgde 5 en 6 Multimedia en studeert nu zijn laatste jaar Beeldende Vormgeving @ LUCA School of Arts in Gent.

Wouter: "Ondanks dat Hasselt niet vlak voor de deur lag, was de keuze voor de richting Multimedia snel gemaakt. Ik zocht een manier om mij creatief uit te drukken zonder direct gebonden te zijn aan één veld van de creatieve sector.
Daarom sprak het lessenpakket van Multimedia mij onmiddellijk aan. Je krijgt een basis van alle velden in de creatieve sector: web, print, video en animatie.

In mijn laatste jaar moesten we een GIP maken waarin we onze vaardigheden konden bundelen en tonen in één groot project. Ik was vrij een onderwerp te kiezen waardoor ik toch een focus kon leggen op de aspecten waar ik me meer in wou verdiepen als voorbereiding op mijn verdere schoolcarriere. Ik koos voor een sociaal netwerk en advertising in de vorm van een video.

Multimedia was een perfecte voorbereidende opleiding! Mijn voorsprong qua programmakennis heeft zeker geholpen tijdens de eerste maanden van mijn opleiding."