Algemene informatie

Visie

GO! technisch atheneum 1 Hasselt evolueert naar de school gespecialiseerd in STEM-onderwijs, ondersteund door een sterk zorgbeleid en met extra aandacht voor attitudes.

GO! technisch atheneum 1 Hasselt biedt een kwaliteitsvol basisaanbod aan STEM-richtingen aan waarbij de focus ligt op nieuwe technologieën, innovatie en duurzaamheid. We bereiden onze leerlingen voor op een snel veranderende maatschappij door hun te stimuleren hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen binnen een kader van 21ste eeuwse vaardigheden en STEM-competenties.

Wij streven naar onderwijs op maat van elke leerling door een goed uitgewerkte en brede zorg, gedragen door het hele team dat hun begeleidt in hun groei naar gelukkige, zelfredzame, verdraagzame, creatieve en positief-kritische jongeren in een diverse gemondialiseerde samenleving. Dit team staat voor de vakbekwaamheid van haar medewerkers, de passie waarmee ze die overdragen en de betrokkenheid bij het welbevinden van de hele school.

 

Onze doelstellingen zijn:

  • A. Een aanbod samenstellen, op basis van de Onderwijsmatrix 2017, zodat elke leerling, met interesse in STEM, een richting kan volgen die leidt tot een job of diploma.
  • B. Een brede, open school zijn als de referentie voor STEM-onderwijs.
  • C. Een hoog niveau van welbevinden voor onze stakeholders bewaken, met focus op zorg en attitudevorming, in het kader van het PPGO!-waarden.

 

Troeven

tekst

Pedagogisch project

Samen leren samenleven, kernopdracht voor elke GO! professional

Ons PPGO! heeft tot doel kinderen en jongeren te laten ontdekken dat er geen universele waarheid is om filosofische, ideologische en godsdienstige vragen te beantwoorden. In het GO! geniet iedereen de vrijheid om zelf keuzes te maken en kritisch te zijn. Het PPGO! zegt dat we ondanks verschillende opvattingen en de superdiversiteit in onze samenleving en in onze scholen vooral moeten leren met elkaar samen te leven.

Werken aan…

… actief burgerschap
Deel uitmaken van een samenleving noemen we burgerschap. We brengen onze jongeren de basiswaarden van onze democratie bij: het respect (als eerste hefboom voor actief burgerschap) voor de overtuiging van anderen, de vrijheid om zelf keuzes te maken en de gelijkwaardigheid van man en vrouw.

Participatie is het tweede belangrijke fundament van burgerschap. Inspraak op school, participeren aan de besluitvorming, … jongeren leren zo wat het betekent verantwoordelijkheid op te nemen. 

…waarden
Wederzijds respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid en betrokkenheid zijn de basiswaarden die in onze scholen worden aangeleerd. Onze scholen zijn samenlevingsscholen en verbindende scholen waar we allemaal samen actieve deelname aan het schoolgebeuren en in de samenleving realiseren. Lees hier alles over de GO! waarden.

Privacybeleid

tekst

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren.