Afwezigheden

Gewettigde afwezigheden:

Ik ben ziek:

Je verwittigt de school vóór 8u30 (vader, moeder, voogd, familie, jijzelf). De dag dat je terugkomt (en geen dag later) geef je het officiële en geldige bewijs van je afwezigheid persoonlijk af op het leerlingensecretariaat.
Als je langer dan 10 opeenvolgende dagen afwezig bent, stuur je onmiddellijk het bewijs op naar de school (vader, moeder, voogd, dokter, jijzelf…).
De dag dat je terugkomt, meld je je aan bij het leerlingensecretariaat.

Ik ben te laat …

Op tijd komen is een belangrijke professionele werkattitude. Daarom hechten we ook veel belang aan op tijd komen. Ben je te laat? Dan kan je hieronder terugvinden welke sanctie wij hieraan koppelen.

  • ’s morgens minder dan 15 minuten te laat: Je blijft een halfuur langer op school, te beginnen na je laatste les (tot 16u of tot 12u30 op woensdag).
  • meer dan 15 minuten ongewettigd te laat: Je moet dezelfde dag een uur nablijven. Als je driemaal te laat komt, krijg je strafstudie op woensdagnamiddag.
  • meer dan 50 min ongewettigd te laat: Je bent een halve dag ongewettigd afwezig.
  • ’s middags later dan 12u45 op school: Je verliest de eerstvolgende middag het recht om naar buiten te gaan. Als je driemaal ’s middags te laat komt = een week pasje inleveren.

Wegens persoonlijke redenen

Ben je om een andere reden dan de hiervoor opgesomde gewettigde redenen afwezig, dan kan dit
alleen na voorafgaand akkoord van de school en mits je (naargelang het geval) een verklaring van je ouders of een
officieel document afgeeft.

Alvorens te beslissen of jouw afwezigheid wordt toegestaan, zal de school rekening houden met jouw
belang als leerling, maar ook met het algemene belang van de school.
Jouw afwezigheid is in deze gevallen geen recht.

Van rechtswege gewettigd

Soms kan je door omstandigheden niet naar school komen, om bijvoorbeeld een begrafenis of huwelijk van een familielid bij te wonen, een religieus feest, … . Je kan je hiervoor wettigen als je een geldig attest binnenbrengt.  Een afwezigheid van rechtswege meld je op voorhand bij de directie.
Om te weten of je van rechtswege kan wettigen, informeer je best bij het leerlingensecretariaat of bij de directie.

Ongewettigde afwezigheden:

Wanneer de school vaststelt dat je spijbelt, neemt zij eerst contact op met je ouders. Blijf je verder spijbelen, dan contacteert de school (na tien halve lesdagen ongewettigde afwezigheid) het CLB en wordt er een begeleidingsdossier opgemaakt.
Regelmatig te laat komen of medische attesten inleveren waarmee zichtbaar werd geknoeid, vallen ook onder ongewettigde afwezigheid.
Het aantal problematische afwezigheden die je in de loop van het schooljaar hebt opgebouwd, wordt bij verandering van school overgedragen naar de nieuwe school. Verzet is niet mogelijk.

Wat zijn de gevolgen van ongewettigde afwezigheid?
Problematische afwezigheden kunnen er toe leiden dat je schooltoelage moet worden terugbetaald.
Als je minderjarig bent en als we stellen vast dat je spijbelt, dan kunnen we dit doorgeven aan de jeugdpolitie van Hasselt of van je woonplaats.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren.