Speelgoedredders

De leerkrachten levensbeschouwelijke vakken hebben niet stilgezeten. Zij zetten een heuse reddingsactie voor ‘afgedankt’ speelgoed op poten en dit voor het goede doel. Het ingezamelde speelgoed werd gedoneerd aan Sint Vincensius Hasselt, die op hun beurt het speelgoed verdelen onder kansarme gezinnen, die hun kinderen tijdens de feestdagen ook wat leuks willen schenken ondanks hun beperkt budget.

Leerlingen en leerkrachten werden gemobiliseerd om speelgoed in te zamelen en naar het verzamelpunt te brengen. Leerkrachten stelden spontaan voor om hun leerlingen affiches te laten maken om zo reclame te maken voor deze actie. Leerlingen brachten te voet , met hun speelgoedje in de hand het speelgoed naar de juiste locatie. 

Een mooi gebaar net voor Sinterklaas en Kerstmis!

Foto's op onze Facebookpagina

Tentoonstelling WO I

Honderd jaar geleden ging in Europa WOI van start. Uiteraard zal hier ook op KTA1 aandacht aan besteed worden! Dit schooljaar gingen we alvast van start met een bezoekje aan een tentoonstelling die gedurende een tweetal weekjes op onze school logeerde. Heel wat klassen gingen een kijkje nemen!

Foto's op onze facebookpagina!

Game-Middag 1A & 2A

Voor de leerlingen van 1 en 2A zijn de middagpauzes op school nu extra leuk aangezien ze dankzij het Ateljeetje de kans krijgen om tegen elkaar te gamen. Ze hebben de vrijheid om zelf te kiezen wat ze graag spelen, maar vooral ‘Minecraft’ is een zeer geliefd tijdverdrijf. Plezier, enthousiasme en een gezonde competitiedrang passeren de revue!

Foto's op onze facebookpagina

Licht zien in het donker!

Tijdens de wetenschapsweek van 20-24 oktober trokken de leerlingen van 3TIW naar de hogeschool PXL. Daar namen ze deel aan de workshop ‘licht zien in het donker’. Allerlei verrassende experimenten met licht kwamen aan bod: zelf experimenteren met LED’s, lasers, lichtgevende zeevuurvliegjes, … Maar ze gingen ook aan de slag met de infraroodcamera met een leuke infraroodfoto als resultaat!

Foto's op onze facebookpagina

Safety First!

Het KTA1 gaat geen enkele uitdaging uit de weg en zeker niet als het gaat om een leuke wedstrijd! Met veel plezier namen we deel aan de wedstrijd van Safety first. Het doel was om enkele onveilige situaties uit te beelden op school. Voor de leerlingen was het een uitgelezen kans om zich volop in te leven in deze ‘gevaarlijke situaties’. Of we de hoofdprijs nu wegkapen of niet, gewonnen hebben we voor onszelf toch al wel een beetje! 

Foto's op onze facebookpagina

Biotoopstudie natuurwetenschappen – 2AMW + 2AGM

De leerlingen van 2AMW en 2AGM gingen op vrijdag 3 oktober een halve dag naar Bokrijk om daar een biotoopstudie uit te voeren. Verschillende diertjes en planten werden bestudeerd, maar ook de factoren die het leven van deze organismen beïnvloeden. Het is altijd leuker en leerrijker om zelf de leerstof te ontdekken in het bos en alles met eigen ogen en handen te kunnen ervaren.

Foto's op onze facebookpagina

Yoga sessie tijdens NCZ

Op onze school is diversiteit troef. Ook mevrouw Wos, die bij ons zedenleer geeft, wou de leerlingen op een originele manier laten proeven van andere culturen en hun geloof. Zo kwamen in september, tijdens haar lessen, het hindoeïsme en boeddhisme aan bod. Met als kers op de taart een initiatieles Yoga-oefeningen op het gras in het zonnetje.

Foto's op onze facebookpagina