Wetenschapsweek

Wetenschapsweek: Actief, Actiever, Radioactief  (UGent op dinsdag 21 oktober 2014)

De leerlingen van 5tiw en 6tiw trokken naar Gent om actief om te gaan met – ja, niet te geloven! – radioactiviteit.  Ze namen deel aan  drie 'activiteiten'.

1) In de activiteit over PositronEmissieTomografie (PET) gingen de leerlingen na of een radio-isotoop bruikbaar is om bijv. een hersentumor op te sporen. Immers, niet alle radioactieve isotopen zijn geschikt hiervoor. Het gebruik van micropipetten, een vortexmixer, een centrifuge  … werd hierbij aangeleerd.
De begrippen antimaterie en annihilatie alsook de wetten E = mc² en behoud van energie kwamen ter sprake.  Het was echt verrassend om te zien hoe de wetenschap het al dan niet binnendringen van een isotoop in een Bloed-Hersen-Barrière (= octanol) in vitro kan uittesten! Dit is immers noodzakelijk want je kan niet zomaar radioactiviteitstesten op dieren of mensen uitvoeren.
Natuurlijk  kregen de leerlingen ook uitleg over de veiligheidsvoorzieningen die gepaard gaan bij deze expirimenten.                                                              

2) In een tweede proef bepaalden de leerlingen de activiteit van een onbekende bron, een b-straler,  met behulp van een Geiger-Müller teller. Deze teller werd eerst gekalibreerd door een ijkbron.  Dankzij de wiskunde o.a. een exponentieel dalende functie, het begrip halfwaardetijd, het getal e, een rekenmachine …  was dit (bijna) kinderspel. De activiteit van de onbekende b- straler was tenslotte  23251 Bq (Becquerel).

3) De leerlingen maakten ook kennis met een NAI scintillatiedetector, aangesloten aan een pc.

Deze detector is in staat om de energie (in keV) van een g-straal en de activiteit te meten. Al zo ontstaat een spectrum dat pieken bevat die karakteristiek zijn voor een gemeten radio-isotoop.  De leerlingen leerden hoe ze drie onbekende isotopen konden identificeren dankzij hun spectrum.

Wetenschapsweek:  Project ooggestuurde interface (KU Leuven ism Innovation Lab op vrijdag 24 oktober 2014)


Eén van de voornaamst uitdagingen van de 21ste eeuw is de verouderende bevolking op een betaalbare manier laten genieten van een goede levenskwaliteit bijv. gehandicapten hun zelfstandigheid teruggeven, ouderen langer in hun eigen huis laten wonen, op afstand patiënten opvolgen ...

In dit project waren de leerlingen (5tiw en 6tiw) een voormiddag 'ingenieurs' en stuurden een pc aan enkel met hun ogen! Dit is zeer interessant voor mensen die hun ledematen niet meer gecontroleerd kunnen bewegen en bijv. geen pc meer kunnen besturen, maar dan toch hun plan kunnen trekken met een ooggestuurde computer-interface.

Fysica, elektriciteit, elektronica en biologie waren geïntegreerd in dit project:
wet van Ohm, overgaan van een analoog naar een digitaal signaal, kwaliteit van het digitale signaal verbeteren door aantal bits (2, 4 of 8)  te verhogen, de werking van een versterker begrijpen,
een signaal van de ogen versterken door een elektrisch circuit te maken en tenslotte, elektrodes rond de ogen plaatsen en daadwerkelijk het effect van de eigen oogbewegingen op de PC zien (= elektro-oculografie = EOG). Fantastisch!

Wetenschapsweek:  Exoplaneten (KU Leuven Gent op vrijdag 24 oktober 2014)

Exoplaneten zijn planeten die om andere sterren dan de zon bewegen. Sinds de jaren 90 is er intensief en met succes gezocht naar deze planeten. Twee belangrijke technieken werden door prof. Paul Hellings uitvoerig belicht.

1) De Doppler techniek.

Deze techniek gebeurt via het spectrum van de sterren waarin de golflengtes verschuiven door het Doppler effect. Immers, sterren en planeten staan niet stil; ze bewegen door de gravitatiewet.
De golflengteverandering is evenredig met de radiale snelheid van de ster.
Zo kunnen meetgegevens (x,y) bekomen worden met x bijv. in dagen en y de radiale snelheid van een ster. Als je de punten mooi en goed verbindt, ontstaat een veralgemeende sinusfunctie.
De leerlingen berekenden de periode en de amplitude van deze functie. Door de derde wet van Kepler (en enkele vereenvoudigingen of assumpties) kan dan de massa van de planeet bepaald worden tov de massa van de planeet Jupiter.

2) De Transit methode

Deze methode is gebaseerd op het feit dat de helderheid van een ster afneemt als de exoplaneet tussen ons en de ster komt te staan: de planeet blokkeert dan een deel van het sterrenlicht. Dit wordt transit genoemd.
Uit de vorm van de lichtcurve kan informatie over de planeet en de ster bekomen worden. Er kan nagegaan worden hoe warm het op de planeet is, welke gassen er voorkomen en of er leven mogelijk is zoals op onze Aarde. 
De prof. had alles heel goed uitgelegd vertrekkende van "Hoe ontstaat een regenboog?", maar helaas … daardoor was er te weinig tijd over voor het practicum van de leerlingen. 

Infomoment eerste leerjaar

Op zaterdag 14 maart 2015 kan je in de voormiddag op onze school terecht voor een infomoment met workshops. Dit infomoment is specifiek gericht op geïnteresseerde jongeren voor ons eerste leerjaar en hun ouders.

Je kan tijdens dit infomoment deelnemen aan verschillende workshops waarin duidelijk zal worden wat onze richtingen precies inhouden en wat je er zoal allemaal kan bijleren.

Momenteel staan deze twee workshops op de planning:

  • ICT & Multimedia
  • Engineering & STEM

We verwelkomen je graag, hopelijk tot dan!

Project ‘GeSLAAGde relatie.

Op woensdag 7 en donderdag 22 januari was het JAC in onze school te gast voor de leerlingen van 6 tso en 7 bso voor de interactieve vorming ‘GeSLAAGde relatie’

Door thema’s bespreekbaar te maken zoals ‘veilig gebruik van multimedia’, ‘zelfbeeld’, ‘communicatie’, ‘relaties’, ‘(seksueel) grensoverschrijdend gedrag’ en ‘geweld’ probeert het JAC de weerbaarheid van adolescenten te verhogen om zo het risico op intra-familiaal geweld te verminderen.

De vorming werd gesmaakt door de leerlingen, zo blijkt uit volgende commentaren:

“Ik dacht dat ik al veel over relaties wist, maar ik heb veel bijgeleerd.”
“Er werden nogal wat taboes besproken...”
“Het duurde vier lesuren maar de tijd vloog voorbij...”
“Heel leerrijk, en veel afwisseling, echt interessant!”

JAC op bezoek

In februari en maart krijgt onze school het bezoek van de medewerkers van het JAC. De leerlingen van het vierde jaar tso en bso maken dankzij een educatief spel kennis met het JAC: wat is het JAC, wat doen ze en hoe kan je het JAC bereiken? Foto's kan je vinden op onze Facebookpagina!

Speelgoedredders

De leerkrachten levensbeschouwelijke vakken hebben niet stilgezeten. Zij zetten een heuse reddingsactie voor ‘afgedankt’ speelgoed op poten en dit voor het goede doel. Het ingezamelde speelgoed werd gedoneerd aan Sint Vincensius Hasselt, die op hun beurt het speelgoed verdelen onder kansarme gezinnen, die hun kinderen tijdens de feestdagen ook wat leuks willen schenken ondanks hun beperkt budget.

Leerlingen en leerkrachten werden gemobiliseerd om speelgoed in te zamelen en naar het verzamelpunt te brengen. Leerkrachten stelden spontaan voor om hun leerlingen affiches te laten maken om zo reclame te maken voor deze actie. Leerlingen brachten te voet , met hun speelgoedje in de hand het speelgoed naar de juiste locatie. 

Een mooi gebaar net voor Sinterklaas en Kerstmis!

Foto's op onze Facebookpagina

Nieuwjaarsreceptie 1A met Peter en Meter

Kerstfeestje

Bij ons op school hebben we een peter of meter van het 6de middelbaar. De peters en meters helpen ons als we hulp nodig hebben of onze weg kwijt zijn in de grote school.
Een paar keer per jaar is er een peter- en metermoment. Dit maak je mee met je peter of meter en je doet dan meerdere activiteiten, die georganiseerd worden door het petekind of door de leerkrachten. Dit keer was het een nieuwjaarsfeestje en hiervoor gebruikten we mevrouw Michels plant als kerstboom.

Lees meer...

Tentoonstelling WO I

Honderd jaar geleden ging in Europa WOI van start. Uiteraard zal hier ook op KTA1 aandacht aan besteed worden! Dit schooljaar gingen we alvast van start met een bezoekje aan een tentoonstelling die gedurende een tweetal weekjes op onze school logeerde. Heel wat klassen gingen een kijkje nemen!

Foto's op onze facebookpagina!