Historiek

Staatsblad Na de Tweede Wereldoorlog kampten de Limburgse mijnen met zware problemen:
verouderde en versleten machines en gebrek aan arbeiders, vooral geschoolde arbeiders. Minister van Onderwijs, Camille Huysmans, gaf zijn kabinet de opdracht om in Hasselt, de hoofdstad van de provincie Limburg, een hogere technische mijnbouwschool uit de grond te stampen.Op 1 september 1947 kreeg de voormalige Hasseltse "Herckenrodekazerne" een andere bestemming.Voortaan zouden hier de studenten van de kersverse "Rijksmijnbouwschool" opgeleid worden.Niettegenstaande de bescheiden naam, wekte de "Rijksmijnbouwschool"als eerste hoger technischinstituut in Limburg grote verwachtingen. Men wenste een opleiding te verstrekken, aangepast aan en ten dienste van de economische ontplooiing van een provincie-in-wording. Niet alleen de welvaart wou men op die manier verhogen, maar ook aan het "culturele welzijn" van Limburg moest worden getimmerd. Vandaar dat de culturele en humane vakken in het programma nietwerden verwaarloosd.

Oude persDaarnaast werden er ook "Zondag- en avondleergangen" ingericht, om jonge vaklui en technici de kans te geven hun vakkennis te verruimen.
Tijdens het schooljaar 1957-1958 werden aan de Rijksmijnbouwschool ook D-leergangen (normaalleergangen) verbonden. Deze cursussen werden door het K.B. van 15-4-58 verplicht voor de houders van een technisch diploma, die in het technisch onderwijs een leeropdracht wensten uit te oefenen. Zij moesten vanaf dat ogenblik houder zijn van een technisch-didactisch diploma.

Op 1-9-62 werd de Rijksmijnbouwschool omgedoopt in Rijkshogere Technische School met Bijzondere School voor Technisch Ingenieurs. Voorlopig veranderde deze naamswijziging weinig aan de structuur van de school, want zelfs de afdeling Mijnbouw bleef bestaan. Er werd wel een specialisatiejaar Elektronica toegevoegd, zowel op middelbaar als op hoger niveau.
Ondertussen was er ook een A3-afdeling opgericht.

In 1962 vond de verhuis plaats naar "de nieuwbouw" in de Vildersstraat.

LoopbandTijdens het schooljaar 1964-1965 kwam er in de leergangen voor Sociale Promotie een handelsafdeling op het niveau B3/2 bij.

In 1969-1970 wordt de RHTS, samen met Vilvoorde en Brugge, pilootschool voor het Vernieuwd Secundair Onderwijs. Ondertussen was het kind weer van naam veranderd: de school heette nu Hoger Rijksinstituut voor Technisch Onderwijs (HRITO).
Dit omvatte nu een beroepsafdeling en een technische afdeling met enkele unieke afdelingen zoals Industriële wetenschappen en Informatica.
Alles werd aangepast aan de nieuwe VSO-structuur. De afdeling Mijnbouw was ondertussen al lang ter ziele gegaan. De observatiejaren werden ondergebracht in de RIJKSMIDDENSCHOLEN en de Bijzondere School voor Technisch Ingenieurs was omgedoopt tot INDUSTRIËLE HOGESCHOOL VAN HET RIJK.

Op 1 september 1981 verdween ook het HRITO om plaats te maken voor het KONINKLIJK TECHNISCH ATHENEUM