Schoolraad

Verkiezingen Schoolraad

Beste

Met dit bericht stellen wij u op de hoogte dat u zich kandiaat kan stellen om in de schoolraad van onze school te zetelen als vertegenwoordiger uit de sociale, economische of culturele milieus.
Alle informatie hierover vindt u hieronder. Indien u interesse hebt, volstaat het het document in bijlage in te vullen en terug te bezorgen voor 1 februari 2017. U kan het document ingescand indienen via mail aan directie@kta1-hasselt.be of op papier binnenbrengen op het leerlingensecretariaat tegen ontvangstbewijs.

Schoolraad

In essentie is de schoolraad een overleg- en adviesorgaan. Hij bestaat uit personeelsleden, ouders, leerlingen en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus). 
Vanaf 1 september 2015 maken ook leerlingen deel uit van de schoolraad (verplicht in SO en BuSO OV4).
De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.
De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar.
Meerderjarige leerlingen en ontvoogde minderjarigen zijn stemgerechtigd, maar niet verkiesbaar.
Meer details vindt u op de website: www.g-o.be/verkiezingschoolraad

Verkiezing Gecoöpteerde leden

Personen uit de sociale, economische en culturele milieus dienen hun kandidatuur voor coöptatie uiterlijk op 1 februari 2017 in.
Uiterlijk op 16 februari wordt u meegedeeld of uw kandidatuur aanvaard is.
Van 26 februari tot en met 10 maart 2017 volgen de coöptatieverrichtingen.
Op 1 april 2017 start de nieuwe schoolraad.

Vragen

Heb je nog vragen en vind je het antwoord niet, raadpleeg de directie van de school of de helpdesk verkiezingschoolraad@g-o.be

in opdracht van:
M.Blevi
directeur KTA1 Hasselt
 

Verkiezing nieuwe leden

Ouders of meerderjarige cursisten, personeelsleden en leerlingen (SO en BuSO OV4)

Tot uiterlijk 31 oktober 2016 kunnen ouders of meerderjarige cursisten, personeelsleden en leerlingen (tenzij de aanduiding van de leerlingen gebeurt vanuit de leerlingenraad) zich schriftelijk kandidaat stellen bij de school/het centrum (formulier).

Gecoöpteerde leden

Personen uit de sociale, economische en culturele milieus dienen hun kandidatuur voor coöptatie uiterlijk op 1 februari 2017 in.

Verkiezingen

Van 1 tot 12 december 2016 zijn er rechtstreekse verkiezingen (formulier). Het stappenplan bevat een schematisch overzicht van de verkiezingen en is gebaseerd op het kiesreglement.

Start nieuwe Schoolraad

Op 1 april 2017 start de nieuwe schoolraad.

Helpdesk

Heb je nog vragen, kijk even bij de veelvuldig gestelde vragen (FAQ’s). Vind je het antwoord niet, raadpleeg de directie van je school, de oudervereniging of de helpdesk verkiezingschoolraad@g-o.be