Studietoelagen

Beste ouder(s)

Graag willen wij u met deze brief aansporen om een studietoelage aan te vragen. Ondanks initiatieven van de overheid zoals de maximumfactuur voor uitstappen, blijft het onderwijs voor ouders vaak toch nog een kostelijke zaak. Wij raden u dan ook aan om u te informeren of u niet in aanmerking komt voor financiële ondersteuning.

Deze financiële hulp is niet alleen voor uzelf en uw gezin heel belangrijk, ook de school wordt hierdoor geholpen. Onze school gebruikt de zogenaamde GOK-uren (GOK =Gelijke Onderwijs Kansen) om mensen lesvrij te maken om zo een permanentie van leerlingenbegeleiding op te richten. Op onze school is een team van 2 begeleiders op elk uur van de lesdag aanwezig om uw kind zo goed mogelijk te ondersteunen en te helpen met problemen van welke aard dan ook.

Waar vindt u de DOCUMENTEN om een studietoelage aan te vragen?
  • De papieren ter aanvraag van de studietoelage kan u op onze school op het leerlingensecretariaat verkrijgen. De bundel bevat ook enkele richtlijnen die u helpen bij het invullen van de aanvraag.
  • U kan de aanvraag ook online doen via volgende website: http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen. Op deze website kan u ook de aanvraagdocumenten downloaden.
Waar vindt u HULP BIJ HET INVULLEN van de aanvraag of een antwoord op eventuele vragen?
  • Op de website http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen kan u belangrijke bijkomende informatie terugvinden zoals o.a. de voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een studietoelage.
  • Als u vragen heeft, kan u steeds terecht op het gratis nummer 1700.
  • In bijlage bij deze brief bezorgen wij ook nog een overzicht van zitdagen van alle gemeenten in de provincie Limburg. Ook daar staan mensen ter beschikking om uw vragen te beantwoorden of om u te helpen met het invullen van de aanvraagformulieren.
Wij wensen uw zoon/dochter een vruchtbaar schooljaar toe en hopen u spoedig te mogen verwelkomen op één van de geplande oudercontacten, die u terugvindt op een sticker vooraan in de agenda.

De directie en het lerarenteam van KTA1