Klimaatcasino

Van 16 maart tot 3 april werd een stuk van de refter omgetoverd tot een casino. De leerlingen namen deel aan een quiz waarbij ze hun CO2-uitstoot konden verminderen. Er was een belangrijk hulpmiddel: de flipperkasten van het klimaatcasino. Via deze interactieve flipperkasten konden ze antwoorden vinden op belangrijke vragen over ons veranderend klimaat. Niet alleen kwamen de leerlingen te weten waar de klimaatverandering op aarde het meest voelbaar is, maar ze moesten ook zelf nadenken over hun eigen energieverbruik. Hopelijk wordt er in de toekomst nog vaak teruggedacht aan de energiebesparende maatregelen die de leerlingen zelf opstelden!
Naast het klimaatcasino zelf gingen de leerlingen ook op energiejacht in school, zo werd onder andere het energieverbruik van verschillende lampen en elektrische toestellen vergeleken. Ook een bordspel over duurzaamheid passeerde de revue.
Tijdens deze drie energieweken werden allerhande boeiende energiekwesties aangekaart op speelse wijze. Leerrijk en leuk tegelijk!

Foto's op onze Facebook-pagina!

Leerkrachten uit de kleren voor Duurzame Ontwikkeling

Dit jaar gaat de wereld van start met de Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling; zij moeten de Milleniumdoelstellingen gaan opvolgen. Concreet moeten deze doelstellingen de leidraad gaan vormen voor wereldwijde inspanningen rond armoedebestrijding, onderwijs, milieubescherming, de aanpak van ongelijkheid en nog andere thema's.
Onze leerkrachten steunen dit initiatief en werken op vraag van Oxfam Wereldwinkel Hasselt mee aan een sensibiliseringscampagne om onze leerlingen bewust te maken van de problematieken waar deze doelstellingen om draaien.
Concreet gingen een aantal leerkrachten tattoo's kleven met de slogan van deze campagne: "Action 2015". Vervolgens werden zij, mét tattoo, gefotografeerd door een van de collega's, onder het motto "Leerkrachten uit de kleren voor Duurzame Ontwikkeling".
Uiteraard zal er naar aanleiding van deze actie in de lessen even stilgestaan worden bij dit thema.

   

Meer foto's op onze Facebook-pagina!

5 TMM en ooggestuurde interface

Op vrijdag 20 en 27 maart hebben de leerlingen van 5 multimedia het project Ooggestuurde Interface gevolgd. Dit project is een nieuwe ontwikkeling van InnovationLab (KULeuven) en het dompelt jongeren voor één dag helemaal onder in STEM: Science, Technology, Engineering & Mathematics. Dé grote uitdaging was om in één lesdag een systeem te ontwikkelen waarmee je een computer kan besturen door enkel en alleen je oogbeweging. Daarvoor startten de leerlingen helemaal van nul met het meten en registreren van biopotentialen via elektrodes die naast de ogen geplaatst werden. Vervolgens was het hun opdracht om de analoge zenuwsignalen om te zetten naar een digitale code die in de computer ingevoerd werd. Tenslotte, als kers op de taart, kregen ze de taak om een echte game (type pacman) te schrijven en te programmeren en waarvan de uiteindelijke gamebesturing enkel en alleen via het gebruik van hun oogbeweging diende te gebeuren.
Er kwamen in dit project heel wat leerplandoelstellingen van wiskunde (in mm) aan bod: periodieke functies (rol van de amplitude en de frequentie), het verschuiven van grafieken, grafieken vergelijken, machten, trapfuncties …
Leerlingen leerden over de werking van ons zenuwstelsel en biopotentialen, over de invloed van weerstanden bij elektrische geleiding, over analoge en digitale signalen, over het versterken van signalen, over bits, sampling en compressiealgoritmes en tot slot ontwikkelden ze zelf de volledige programmatie van de stuurcode en een échte game met behulp van het programma 'Scratch'.
De leerlingen waren razend enthousiast en offerden zelfs hun speeltijd op; zij waren ingenieur en uitvinder voor één dag en met de smaak naar meer werd deze dag succesvol afgesloten. De begeleidende leerkrachten werden op het einde van de dag met handengeklap door hun leerlingen bedankt!

Foto's op onze Facebook-pagina!

Inhuldiging optrekpalen

Al enkele weken staan er op ons grasveld mysterieuze ingepakte voorwerpen. Vandaag was het dan zover. De leerlingenraad en de directeur hebben samen de optrekpalen onthuld. De optrekpalen kwamen er op initiatief van de leerlingenraad. "We hebben al enkele keren gemerkt dat de leerlingen zich optrekken aan onze goal en aan enkele balken van onze sporthal. We vonden het dan ook een goed idee om deze jongeren te stimuleren door hen échte optrekpalen te geven" vertelt de voorzitter Michaël Van Roost. Door de samenwerking met de afdelingen metaal en carosserie kwamen de toestellen tot stand. De leerkrachten lichamelijke opvoeding zorgden voor de verankering in de grond.
Wil je iets op school veranderen? Heb jij suggesties voor ons? Kom dan zeker langs tijdens een vergadering van de leerlingenraad.

Foto's op onze Facebook-pagina!

?!? ILC ILD ILS ?!?

Klinken deze afkortingen je niet bekend in de oren?
De leerlingen van KTA1 kennen ze sinds vandaag wel. De start van de reeks Interlevensbeschouwelijke projecten werd vandaag gegeven in de groep 5 TSO. Deze groep zal het de komende twee weken hebben over ‘Afscheid van de doden’, net als de BSO groep eind deze maand. Dit is een gegeven dat in elk mensenleven voorkomt, ongeacht de levensbeschouwing van deze persoon. En daar knelt net het schoentje... Weten wij hoe we iemand moeten condoleren wanneer deze persoon een andere levensbeschouwing heeft dan de onze? Hoe nemen zij afscheid? Hoe worden de overledenen begraven?
Om tot een perfecte ‘Interlevensbeschouwelijke Samenleving’ te komen, hebben we eerst een ‘Interlevensbeschouwelijke Dialoog’ nodig. Begrip en respect voor de ander zijn cruciaal, en daarom zetten wij met plezier onze schouders onder deze mooie waarden.
In mei volgt nog het Interlevensbeschouwelijke project voor de derdejaars BSO en TSO, maar daarover volgt later meer informatie.

Foto's op onze Facebook-pagina!

Eerste graad naar Megadojo!

Robots, drones, elektrische auto’s, microscopen, 3D-printers, maar vooral … laptops. De leerlingen van de eerste graad hebben het vandaag allemaal kunnen zien én testen op de interactieve technologiebeurs. Samen met meer dan 1100 leerlingen van 27 verschillende scholen uit heel Vlaanderen en Brussel namen ze deel aan de allereerste MegaDojo. De Limburghal in Genk werd voor de gelegenheid omgebouwd tot een gigantisch digitaal knutselatelier waar de deelnemende kinderen en hun leerkrachten leren programmeren in Scratch. Enkele enthousiastelingen ontwikkelden tijdens deze uitstap zelf al hun eerste game. Plezier gegarandeerd!

Foto's op onze Facebook-pagina!

Pi-week

In de week van 9-13 maart werden de wiskundelessen eens over een andere boeg gegooid. De aanleiding was dé feestdag van de wiskundigen: 14 maart! De Amerikaanse notatie voor deze dag was dit jaar namelijk 3.14.15, dit komt overeen met het getal 3,1415… of beter gekend als pi. Voornamelijk werd het getal pi in de verf gezet. In de eerste graad namen ze dat behoorlijk letterlijk; in samenwerking met het vak techniek zaagden en verfden deze leerlingen het symbool pi dat gelijk is aan . Op de vensters van het schoolgebouw werden 300 decimalen van pi op A3-formaat in verschillende pastelkleuren opgehangen.
In de tweede graad werden de leerlingen van industriële wetenschappen en elektromechanica op een speelse manier uitgedaagd. De leerlingen moesten de langste bewerkingsslang vormen door de passende oplossing te zoeken voor de gegeven bewerkingen, het spel ‘Wie is het?’ werd omgevormd tot een variant waarbij de leerlingen geen personen moesten raden, maar wel de juiste vlakke figuur of ruimtefiguur van hun tegenstander. Verder kwamen ook Rummikub en Triominos aan bod. In de klassen van de tweede graad grafische media werkten de leerlingen rond de geschiedenis van pi, een vraagstuk over de omtrek van de aarde werd behandeld, gecombineerd met leuke droedels en woordzoekers over pi.
In de derde graad organiseerden de leerkrachten wedstrijdjes om zo snel mogelijk EAN-streepjescodes te berekenen, nadat de leerlingen kennis gemaakt hadden met de technieken achter barcodes. Ongetwijfeld denken de leerlingen tijdens het winkelen nog vaak terug aan deze les wanneer producten aan de kassa gescand worden. Andere klassen hielden zich onder meer bezig met de propositielogica, de kunst van het redeneren. Valse en ware uitspraken uit het dagelijkse leven moesten omgezet worden in wiskundetaal.
Iedereen werd ook uitgedaagd om zoveel mogelijk decimalen van pi uit het hoofd te leren. Dit leverde verrassende resultaten op. Gilles Swerts (3TIW) was onze kamPIoen; hij kon maar liefst 100 decimalen opzeggen!
Zelfs de leerkrachten PAV staken hun handen uit de mouwen voor onze pi-week: van een quiz tot het eten van pie, voor ieder wat wils.
Kortom: tijdens deze leerrijke week werden allerhande wiskundige onderwerpen behandeld. Plezier verzekerd!

Foto's op onze Facebook-pagina!